Reklama

WIELTON (WLT): Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2012 o informacje nt. powołanych w dniu 6 czerwca 2012 roku członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 34/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd Wielton S.A. (Spółka) przekazuje poniżej aktualne informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych w dniu 6 czerwca 2012 roku członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach Panów Pawła Szataniaka, Ryszarda Proznera, Mariusza Szataniaka, Krzysztofa Półgrabia, Krzysztofa Tylkowskiego, Andrzeja Podsiadło oraz Piotra Kamińskiego.

Pan Paweł Szataniak posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.): ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (kierunek: zarządzanie jakością).

Paweł Szataniak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

-w latach 2000 - 2004 w PAMAPOL Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-w latach 2001 - 2006 w PAMAPOL Sp. z o.o. jako specjalista ds. produkcji,

-w latach 2003 -2011 w PAMAPOL- LOGISTIC Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,

-w latach 2004 - 2006 w PAMAPOL S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od roku 2005 - w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od roku 2005 w NATURIS Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-w latach 2006 - 2008 roku w PAMAPOL S.A. jako Prezes Zarządu,

-w latach 2006 - 2010 w Wielton S.A. jako zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

-od roku 2007 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" Sp. z o.o. w Ziębicach jako Członek Rady Nadzorczej,

-od roku 2007 w MITMAR Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,

-od roku 2009 w PAMAPOL S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od roku 2009 w CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,

-od 2010 roku w Wielton S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Ryszard Prozner posiada wykształcenie średnie (technik -mechanik): ukończył Zespół Szkół Zawodowych w Praszce (specjalność: obróbka skrawaniem) oraz posiada tytuł Mistrza Mechaniki Pojazdowej.

Ryszard Prozner zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

-w latach 1987-1993 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą "Ślusarstwo produkcyjne" Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c.

-w latach 1993-2000 w spółce PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,

-w latach 1995-1999 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,

-w latach 1996-2002 w spółce Notleiw Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,

-w latach 1996-2002 w spółce PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,

-od roku 1997 w ZWzD PROMET Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej

-w latach 1998-2007 - w "WŚT" Sp. z o.o. w Kępnie jako Członek Rady Nadzorczej,

-w latach 2001-2002 w Banku SPOŁEM S.A. w Warszawie jako Członek Rady Nadzorczej,

-w latach 2000-2006 w spółce Holding PTS S.A. w Wieluniu jako Prezes Zarządu, Prokurent,

-od roku 2000 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-w latach 2002 - 2006 w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od roku 2002 w spółce PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, następnie jako Prezes Zarządu,

-w latach 2002-2005 w "Kajmar" Sp. z o.o. w Warszawie jako Członek Zarządu,

-w latach 2002-2003 w spółce Wielton Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,

-od roku 2004 w spółce PROMETEO Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

-w latach 2005 -2010 roku w Wielton S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od roku 2007 w spółce PROMET S.A. w Starachowicach jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

-od 2010 roku w Wielton S.A. jako zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W latach 2000 - 2010 Pan Ryszard Prozner prowadził również działalność gospodarczą "Proton" Pośrednictwo Handlowe Ryszard Prozner. Obecnie Ryszard Prozner jest Prezesem Zarządu w PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o. Firma PROTYL-SERWIS 44 Sp. z o.o. jest jedną z czołowych firm działających w branży transportu ciężkiego. Działalność firmy obejmuje przede wszystkim naprawy bieżące i powypadkowe samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, naczep i przyczep.

Pan Mariusz Szataniak posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.): ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie produkcją).

Mariusz Szataniak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

-w latach 2000 - 2004 w Pamapol Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,

-w latach 2003 - 2011 - w Pamapol- Logistic Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,

-w latach 2004 - 2006 w Pamapol S.A. jako Prezes Zarządu,

-w latach 2005 - 2011 roku w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Prokurent,

-od roku 2006 w Pamapol S.A. jako Wiceprezes Zarządu,

-od 2006 roku w Wielton S.A. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,

-w latach 2007 - 2008 w Mitmar Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu

-od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od roku 2007 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od 2008 roku w Mitmar Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,

-od roku 2009 w CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,

-od 2011 roku w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Półgrabia posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Krzysztof Półgrabia ukończył także Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości (specjalność: zarządzanie bankiem). Pan Krzysztof Półgrabia prowadził również działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, doradztwa finansowego oraz wynajmu pojazdów. Działalność ta została zawieszona w 2008 r.

Krzysztof Półgrabia zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

-w latach 1996 - 1997 w PKO BP S.A. Oddział Wieluń na stanowisku Specjalisty ds. analiz finansowych klientów korporacyjnych,

-w latach 1997-2007 w PROCAR S.A. w Wieluniu, w tym kolejno jako: Specjalista ds. analiz finansowych, Dyrektor, Wiceprezes Zarządu (1999-2001), Prezes Zarządu (od 2002 do 2007 roku),

-w latach 2001-2002 w Holding P.T.S. S.A. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,

-w latach 2003 - 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu (i jej poprzedniku prawnym Pamapol Sp. z o.o.) jako Doradca ds. finansowych,

-w latach 2004-2005 w Wielton S.A. jako Doradca ds. finansowych,

-w latach 2005-2008 w Pamapol S.A. w Ruścu jako Dyrektor finansowy, od października 2008 do 30 listopada 2008 Członek Zarządu, od 1 grudnia 2008 Prezes Zarządu

-w latach 2005 -2009 w Wielton S.A. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,

-od roku 2005 w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie jako Członek Rady Nadzorczej,

-w latach 2007-2011 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" Sp. z o.o. w Ziębicach jako Członek Rady Nadzorczej,

-od roku 2007 w MITMAR Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej, a od marca 2008 Prezes Zarządu MITMAR Sp. z .o.o.

-od roku 2007 w Huta Szkła Sławno Sp. z o.o. w Sławnie jako Członek Rady Nadzorczej.

-od 2007 roku w Cenos Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej

-od 2011 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" Sp. z o.o. w Ziębicach jako Prezes Zarządu

-od 2009 roku w Wielton S.A. jako Sekretarz Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Tylkowski posiada wykształcenie średnie (technik mechanik): ukończył Zespół Szkół Zawodowych w Wieluniu oraz posiada tytuł Mistrza Mechaniki Pojazdowej.

Krzysztof Tylkowski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

-w latach 1987-1993 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą "Ślusarstwo produkcyjne" Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c.

-w latach 1993-1998 w spółce PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,

-w latach 1995-1996 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,

-w latach 1996-2002 w spółce PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,

-od roku 1997 w spółce ZWzD PROMET Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

-w latach 1998-2007 w spółce WŚT Sp. z o.o. w Kępnie jako Członek Rady Nadzorczej,

-w latach 1999-2001 w spółce Wielton Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,

-w latach 2000-2006 w spółce Holding PTS S.A. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,

-od roku 2001 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,

-od roku 2002 w spółce PROTYL SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, następnie jako Wiceprezes Zarządu,

-w latach 2002-2006 w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

-od roku 2004 w spółce PROMETEO Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-w latach 2005-2006 w Wielton S.A. jako Prezes Zarządu,

-w latach 2006 - 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie,

-od 2006 roku w Wielton S.A. jako Członek Rady Nadzorczej,

-od roku 2006 w spółce PROMET S.A. w Starachowicach jako Prezes Zarządu.

Pan Andrzej Podsiadło jest doktorem nauk ekonomicznych. Ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki (kierunek: ekonometria) Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie oraz przebywał na rocznym stypendium na Uniwersytecie w Giessen w Niemczech. Był również stypendystą UNIDO - Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego w Wiedniu i Hamburgu.

Andrzej Podsiadło zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

-w latach 1973 - 1978 w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie jako pracownik naukowy,

-w latach 1978 - 1989 w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów jako Dyrektor,

-w latach 1989 - 1992 w Ministerstwie Finansów jako Sekretarz Stanu,

-w latach 1992 - 1994 w Powszechnym Banku Handlowym w Warszawie jako Prezes Zarządu,

-w latach 1994 - 1995 w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski w Warszawie jako Wiceprezes Zarządu,

-w latach 1995 - 2001 w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. w Warszawie jako Prezes Zarządu,

-w latach 2002 - 2007 w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jako Prezes Zarządu,

-w latach 2007 - 2009 w ALFA BANK Rosja jako Członek Rady Dyrektorów,

a także:

-w latach 2003 - 2007 jako Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich,

-w latach 2004 - 2007 jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. w Warszawie,

-w latach 2006-2007 w Powszechnej Kasie Oszczędności Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,

-od 2007 roku Wielton S.A. jako Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

-w latach 2008 - 2012 jako Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża,

-od roku 2008 jako Członek Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A.

Pan Piotr Kamiński posiada wykształcenie wyższe (mgr zarządzania): ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Piotr Kamiński w latach 1991-1993 uczestniczył ponadto w Międzynarodowym Programie Studiów Podyplomowych Tempus - CUBIS finansowanym przez Unię Europejską, zorganizowanym przez trzy uniwersytety zachodnioeuropejskie: Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Katolicki w Leuven oraz Uniwersytet w Amsterdamie. Piotr Kamiński brał udział w programie szkoleniowym "International Institute of Securities Market Development" organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC). Ponadto Piotr Kamiński w latach 1994-2002 uczestniczył w wielu seminariach i konferencjach z zakresu rynku kapitałowego i finansowania przedsięwzięć (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii).

Piotr Kamiński zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

-w latach 1990-1991 w Central Europe Trust w Warszawie jako asystent konsultanta;

-w latach 1992-2000 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (w latach 1992-1993 jako radca, od 1994 roku jako naczelnik Wydziału Emisji Papierów Wartościowych, w roku 1994 jako zastępca Dyrektora Biura Finansów i Analiz Ekonomicznych, w latach 1995-2000 jako Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów);

-w latach 2000-2003 jako Wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

-w latach 2001-2003 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert (CETO) S.A.;

-w latach 2003-2006 jako Członek Zarządu PKO Bank Polski S.A. w Warszawie;

-w latach 2003-2005 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. w Łodzi;

-w latach 2003-2006 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Sheraton Kraków);

-w latach 2003-2006 jako Członek Środkowoeuropejskiego Board MasterCard;

-w latach 2005-2006 jako Członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;

-w latach 2006-2008 jako Prezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.;

-w latach 2006 - 2009 w Banku Pocztowym S.A. w Warszawie jako Prezes Zarządu;

-od 2006 roku jako Wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej;

-w latach 2006-2011 jako Niezależny Członek Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w Ruścu;

-od 2006 w Wielton S.A. jako Niezależny Członek Rady Nadzorczej;

-w latach 2010 - 2011 jako Członek Rady Nadzorczej PZU S.A. (w ramach Rady Nadzorczej PZU SA członek komitetu ds. nadzoru nad procesem IPO);

-od 2010 roku jako Członek Rady Nadzorczej Budimex S.A.

-od 2011 roku jako Członek Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Jarosław Andrzej Szczepek - Prezes Zarządu
Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Śniatała - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | członek rady nadzorczej

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »