Reklama

MIRACULUM (MIR): Uzupełnienie raportu bieżącego nr 89/2011 w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii X - raport 98

Raport bieżący nr 98/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 89/2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii X, przekazuje uzupełniającą informację na temat warunków emisji obligacji serii X (dalej: "Obligacje").

Warunki emisji przyznają prawo wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie obligatariuszy i na żądanie Emitenta.

Wcześniejszy wykup na żądanie obligatariuszy:

Reklama

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności w okresie od dnia emisji do dnia wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na żądanie obligatariusza, dokonane w sposób określony w Warunkach Emisji Obligacji, dokonać przedterminowego wykupu posiadanych przez danego obligatariusza Obligacji:

a)istotna zmiana przedmiotu działalności Emitenta,

b)wystąpienie naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki, której wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta, zawartej przez Emitenta z jakimikolwiek instytucjami, skutkujące nastąpieniem wymagalności tej pożyczki przed umówionym terminem,

c)niewywiązanie się ze zobowiązań z jakichkolwiek wyemitowanych przez Emitenta obligacji, jeżeli wartość wymagalnych z tego tytułu zobowiązań Emitenta przekroczy 10 % jego kapitałów własnych,

d)złożenie przez Emitenta do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego albo ogłoszenie upadłości Emitenta,

e)niewywiązywanie się Emitenta z obowiązku udostępnienia obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta,

f)bezskuteczny upływ terminu do złożenia wniosku o wpis zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych)

g)niedokonanie wpisu zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na znakach towarowych będących własnością Emitenta w rejestrze zastawów, o którym mowa powyżej.

Emitent zobowiązany jest do przekazywania informacji o wystąpieniu okoliczności b, c, e, f, g w formie raportu bieżącego. Niedopełnienie tego obowiązku jest również podstawą żądania przedterminowego wykupu obligacji posiadanych przez danego obligatariusza.

Pkt f) i g) związane są z obowiązkiem tzw. dozabezpieczenia Obligacji, który został opisany szczegółowo poniżej.

Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta.

Emitent zastrzegł sobie prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji (Opcja przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta) celem umorzenia. Emitent będzie miał prawo określić wcześniejszy dzień wykupu niż dzień wykupu, przypadający jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji.

O decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Emitent powiadomi w formie raportu bieżącego, na co najmniej 30 dni przed dniem przedterminowego wykupu.

Przedterminowy wykup Obligacji może zostać dokonany przez Emitenta według ich wartości nominalnej, wraz z narosłymi odsetkami od początku ostatniego okresu odsetkowego, do dnia przedterminowego wykupu (włącznie z tym dniem), oraz dodatkowym Świadczeniem od Przedterminowego Wykupu w wysokości 1 % wartości nominalnej Obligacji.

Tzw. dozabezpieczenie Obligacji.

Zgodnie z Warunkami Emisji, Obligacje wyemitowane zostały jako obligacje niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach.

W przypadku dojścia emisji do skutku Zarząd Emitenta zobowiązał się w terminie 45 dni od dnia emisji Obligacji do złożenia wniosku (wniosków) o ustanowienie zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji na zasadach określonych poniżej (tzw. dozabezpieczenie Obligacji - ustanowienie zabezpieczeń po przydziale obligacji, na podstawie przepisów ogólnych, a nie w ramach określonych przez ustawę o obligacjach).

Zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji nastąpi poprzez ustanowienie przez Emitenta na rzecz obligatariuszy w terminie 5 miesięcy od daty zamknięcia subskrypcji Obligacji zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na znakach towarowych będących własnością Emitenta o wartości stanowiącej co najmniej dwukrotność wartości emisji Obligacji, która doszła do skutku. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia ma być Emitent.

Emitent poinformuje raportem bieżącym o złożeniu wniosku o ustanowienie zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, a także o dokonaniu rejestracji zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż po wprowadzeniu Obligacji do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, Warunki Emisji Obligacji będą w całości publicznie dostępne w Nocie Informacyjnej na stronie gpw.catalyst.pl.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 11 oraz § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Monika Nowakowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »