BEDZIN (BDZ): Uzupełnienie Raportu Rocznego i skonsolidowanego Raportu Rocznego o Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z korektą skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść opinii biegłego rewidenta do Raportu Rocznego za 2019 r. oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2019 r.

Spółka przekaże skorygowane i uzupełnione: Raport Roczny za 2019 rok oraz Skonsolidowany Raport Roczny Grupy za 2019 rok wraz ze wszystkimi załącznikami oraz skorygowanymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym.

Reklama

W wyniku korekt do skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

- suma bilansowa w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zwiększyła się o 355 tys. zł

- wynik netto w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów zwiększył się o 8.811 tys. zł w głównej mierze w wyniku korekty rezerwy z tytułu podatku odroczonego od wartości środków trwałych;

- zwiększeniem kapitału własnego o 9.166 tys. zł

- przepływy netto ogółem zwiększyły się o 13 tys. zł w wyniku skorygowania przepływów z działalności operacyjnej o 52.602 tys. zł, zwiększenia przepływów z działalności inwestycyjnej o 41.738 tys. zł w głównej mierze w wyniku przeniesienia wydatków na zakup CO2 do działalności operacyjnej oraz z działalności finansowej o 10.853 tys. zł w głównej mierze ze względu na przeniesienie wydatków związanych z kosztem finansowania umów leasingowych do działalności operacyjnej

Poza tym dokonano:

- korekty błędów bilansu otwarcia zostały opisane w Nocie 9 wraz z uwzględnieniem trzeciej kolumny w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych

- korekty podziału kapitałów pomiędzy segmentami w Nocie "Segmenty operacyjne”

Powyższe korekty zostały odzwierciedlone również w poszczególnych notach

Dodatkowo dokonano uszczegółowienia ujawnień w zakresie:

- uszczegółowienia założeń planu i procesu restrukturyzacji w Spółce Energo-Utech S.A. w związku z przyspieszonym postępowaniem układowym

- opisu noty "Kontynuacja działalności” w zakresie sytuacji płynnościowej w grupie kapitałowej

- opisu wpływu COViD-19 na Grupę Kapitałową

- opisów dotyczących testów na utratę wartości środków trwałych

- aktualizacji Noty "Zdarzenia po końcu okresu sprawozdawczego”

W wyniku korekt do jednostkowego sprawozdania finansowego dokonano uszczegółowienia ujawnień w zakresie kontynuacji działalności (Nota 2 we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego), odpisów na udziały w spółkach zależnych (Nota 6 Dodatkowych informacji i objaśnień) zobowiązań warunkowych (Nota 10 Dodatkowych informacji i objaśnień) oraz zdarzeń po dniu bilansowym w kwestii wpływu COViD-19 na sytuację Spółki oraz spółek zależnych (Nota 22 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Z uwagi na to, że Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego zostało przekazane do spółki dziś po południu, Rada Nadzorcza nie mogła zapoznać się z przedstawionymi w tych sprawozdaniach, wynikami przeprowadzonych badań. Materiał został przekazany do Rady Nadzorczej. Tym samym Emitent przekaże wymagane oświadczenia i opinie Rady Nadzorczej po ich uzyskaniu.

Podstawa szczegółowa:

§ 15 ust. 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych z przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r. poz. 757.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-05Krzysztof KwiatkowskiPrezes Zarządu
2020-08-05Bartosz DryjskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »