NTTSYSTEM (NTT): Uzupełnienie raportu rocznego za 2011r. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku raportu rocznego za 2011 r., niniejszym przekazuje uzupełnienie tego raportu w zakresie następujących informacji:

- w punkcie 4 "Opis znaczących transakcji z podmiotami powiązanymi" Sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A./Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2011 r. Zarząd poinformował, iż "W okresie sprawozdawczym NTT System S.A. oraz jednostki od niej zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyłaby wyrażoną w złotych równowartość 500.000 Euro, a które nie byłyby transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych i których charakter oraz warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Jednostkę Dominującą lub jednostki od niej zależne." W uzupełnieniu zamieszczonego stwierdzenia, pomijając kryterium wartościowe wymienione przez Spółkę, Emitent informuje, iż nie było żadnych istotnych transakcji w przedmiotowym zakresie.

Reklama

- w punkcie 11 "Informacje o rynkach zbytu" Sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A./Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2011 r. Zarząd poinformował, że przychody netto ze sprzedaży uzyskane w transakcjach z jednym z klientów zewnętrznych w 2011 r. wyniosły 107 011 tys. zł, co stanowiło około 16% przychodów netto ze sprzedaży ogółem. W uzupełnieniu przekazujemy, iż klientem tym była firma Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe "KONCEPT" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie informujemy, iż klientem, od którego przychody netto ze sprzedaży za rok 2010 wyniosły 68 543 tys. zł (co stanowiło ok. 12% przychodów netto ze sprzedaży ogółem) była również firma Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe "KONCEPT" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Pomiędzy odbiorcą a Emitentem nie istnieją żadne formalne powiązania.

W tym samym punkcie Sprawozdania Zarządu zamieszczono również stwierdzenie, iż "około 28% zaopatrzenia ogółem stanowiły w okresie sprawozdawczym zakupy towarów od dwóch dostawców (po 14% udziału każdego z nich)". W uzupełnieniu informujemy, iż w tym przypadku chodziło o firmy Staria Sp. z o.o. oraz Lenovo (Singapore) Pte Ltd. Pomiędzy dostawcami a Emitentem nie istnieją żadne formalne powiązania.

- w punkcie 39 "Dane dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych" Sprawozdania Zarządu z działalności NTT System S.A./Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2011 r. Zarząd poinformował, iż "Łączna wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2010 r. wynikająca z umowy z dnia 19 lipca 2010 r. zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wyniosła 56 500,00 zł. Wynagrodzenie to do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zostało w całości wypłacone." W uzupełnieniu zamieszczonego stwierdzenia, Emitent informuje, iż na kwotę 56 500,00 zł składało się:

- wynagrodzenie netto w kwocie 12.900,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług za dokonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NTT SYSTEM SA za I półrocze 2010 roku,

- wynagrodzenie netto w kwocie 25.200,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego NTT SYSTEM SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,

- wynagrodzenie netto w kwocie 7.800,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług za dokonanie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT SYSTEM SA za I półrocze 2010 roku,

- wynagrodzenie netto w kwocie 10.600,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT SYSTEM SA za 2010 rok.

Powyższe uzupełnienia nie mają wpływu na dane finansowe zawarte w raporcie rocznym Emitenta i jego grupy kapitałowej za 2011 r. Nie ulegają także zmianie opublikowane wybrane dane finansowe.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: NTT System SA | NTT | Emitent | NTT System
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »