Reklama

NETIA (NET): Uzupełnienie sprawozdań zarządu z działalności Netii SA oraz Grupy Kapitałowej Netia SA za rok obrotowy 2009

Raport bieżący nr 22/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Netia SA ("Netia" lub "Spółka") informuje o dokonaniu uzupełnienia Sprawozdania z działalności Netia SA i Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Netia SA za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, wynikających z otrzymanego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.

W związku z powyższym treść sprawozdań zostaje uzupełniona w następujący sposób:

Do Sprawozdania z działalności Netia SA w punkcie 4 "Organy nadzorujące i zarządzające Emitenta" i do Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Netia SA w punkcie 4 "Organy nadzorujące i zarządzające Grupą Netia" dodaje się podpunkt "Komitety Rady Nadzorczej" o następującej treści:

"Od 5 kwietnia 2006 roku w ramach Rady Nadzorczej działają dwa komitety: Komitet ds. Audytu i Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W 2009 roku skład komitetów kształtował się w następujący sposób:

Komitet ds. Audytu:

- Raimondo Eggink, pełniący funkcję Przewodniczącego tego Komitetu,

- Tadeusz Radzimiński,

- Piotr Żochowski - od dnia 4 maja 2009 r.,

- Bruce McInroy - do dnia 9 kwietnia 2009 r.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

- Jerome de Vitry pełniący funkcję Przewodniczącego tego Komitetu,

- Raimondo Eggink - od dnia 4 maja 2009 r.,

- Ewa Pawluczuk - od dnia 4 maja 2009 r.,

- Piotr Żochowski - od dnia 4 maja 2009 r.

- Constantine Gonticas - do dnia 9 kwietnia 2009 r.

W dniu 4 maja 2009 roku Rada Nadzorcza utworzyła kolejny stały komitet - Komitet ds. Wydatków Capex - powołując w jego skład następujących członków Rady Nadzorczej: George Karaplis - pełniący funkcję Przewodniczącego tego Komitetu, Stan Abbeloos, Nicolas Maguin oraz Jerome de Vitry.

Członkowie Komitetów Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz grupy kapitałowej (w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami), wszechstronny przegląd rocznych i okresowych sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, analizowanie listów do Zarządu sporządzanych przez biegłych rewidentów Spółki, monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, współpraca z biegłymi rewidentami Spółki oraz audytorami wewnętrznymi, a także komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę, jak również przegląd systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Posiedzenia Komitetu ds. Audytu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki.

Zadaniem Komitetu ds. Wydatków Capex jest m.in. monitorowanie kluczowych wskaźników wydatków inwestycyjnych w ramach grupy Netii w celu właściwego doradzania Radzie Nadzorczej w zakresie nakładów kapitałowych, a także przeglądanie propozycji Zarządu dotyczących rocznego budżetu na nakłady inwestycyjne oraz monitorowanie postępów w wykonaniu takiego budżetu.

Zasady, zakres i sposób funkcjonowania Komitetów Rady Nadzorczej zostały szczegółowo uregulowane w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki Netia SA."

Powyższe informacje dotyczące składu komitetów Rady Nadzorczej i opisu ich działania zostały opublikowane równocześnie z raportem rocznym i skonsolidowanym raportem rocznym za 2009 rok w ramach raportu dotyczącego przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku (raport systemu EBI nr 1/2010 z dnia 21 lutego 2010 roku).
Jonathan Eastick - członek zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Netia SA | Raport bieżący | netia | Netia SA | komitet

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »