Reklama

PELION (PEL): Uzupełnienie treści projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A., zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015r. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki "PELION” S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z procesem skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia uzupełnia liczbę akcji własnych zgodnie z informacją umieszczoną w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 kwietnia 2015 r. - w drodze ogłoszenia z dnia 26 marca 2015 r., objętego raportem bieżącym nr 8/2015.

Reklama

Ilość ta - na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia – wynosi 39.861 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji.

Wobec powyższego Zarząd Spółki informuje, że na stronie internetowej Spółki ogłoszona została uzupełniona treść projektu uchwały nr 21 poprzez uwzględnienie aktualnej ilości akcji podlegających umorzeniu i zaproponowane zostało następujące jej brzmienie:

Projekt uchwały nr 21

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,

obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PELION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia:

§ 1.

Umorzyć 39.861 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji własnych Spółki, na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. Umorzenie akcji Spółki nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 79.722 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) w drodze umorzenia akcji Spółki, wskazanych w § 1 powyżej.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie jego wysokości do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3.

W związku z dokonanym umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

(a) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 6.

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 22.291.428 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) i nie więcej niż 24.398.628 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11.145.714 (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset czternaście) i nie więcej niż 12.199.314 (dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja.”

(b) § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 7.

"1. Na kapitał zakładowy Spółki składają się akcje imienne w łącznej liczbie 1.773.300 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta) oraz akcje na okaziciela w łącznej liczbie 9.372.414 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czternaście).”

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-20Jacek DauenhauerWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »