Reklama

HARPER (HRP): Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Raport bieżący nr 34/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. otrzymał Zezwolenie Nr 230/ARP S.A./2012 z dnia 15 listopada 2012 r. wydane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "EURO-PARK WISŁOSAN" (dalej jako Strefa).

Spółka wystąpiła o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Strefie w związku z planowaną inwestycją (dalej jako Inwestycja), o której głównych założeniach informowała w Dokumencie Rejestracyjnym opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.cleanic.pl, sporządzonym w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz w raportach bieżących nr 9/2012 z dnia 27.03.2012 r. oraz nr 27/2012 z dnia 18.07.2012 r.

Spółka otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w następujących pozycjach PKWiU:

Sekcja C, Dział 13, Grupa 13.9

Podkategorie: 13.92.13, 13.92.29, 13.96.14,

Sekcja C, Dział 17, Grupa 17.2

Podkategoria: 17.22.12

Sekcja C, Dział 20, Grupa 20.4

Podkategorie: 20.41.31, 20.42.15, 20.42.19

oraz w zakresie sprzedaży odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ustalono następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Strefie:

1. Zwiększenie dotychczasowego średniorocznego zatrudnienia na terenie Strefy kształtującego się na poziomie 429,33 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia 30 nowych pracowników do dnia 31.12.2013 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 459,33 pracowników do dnia 31.12.2016 r.

2. Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust.1. pkt 1-4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (dalej jako Rozporządzenie) w wysokości:

a. Nie mniej niż 36.700.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset tysięcy złotych) do dnia 31.03.2014 r.,

b. Narastająco nie mniej niż 45.900.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset tysięcy złotych) do dnia 31.03.2016 r.

3. Poniesienie na terenie Strefy wydatków inwestycyjnych w rozumieniu § 6 ust.1 pkt 5,6 Rozporządzenia w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych) do dnia 30.06.2020 r.

4. Zakończenie Inwestycji w terminie do dnia 31.03.2016 r.

Ustalono maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych:

1. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej Inwestycji, maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji, o których mowa w § 6 Rozporządzenia wyniesie 70.350.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa § 3 Rozporządzenia, do obliczenia maksymalnej wysokości dwuletnich kosztów pracy przyjmuje się koszty pracy 45 nowo zatrudnionych pracowników.

W wyniku Inwestycji Spółka wprowadzi nowe rozwiązania technologiczne niestosowane dotychczas lub stosowane na rynku polskim nie dłużej niż rok oraz utworzy co najmniej 30 nowych miejsc pracy i poniesie koszty kwalifikowane o wartości co najmniej 20 mln zł.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami).
Robert Neymann - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: zezwolenie | Emitent | specjalne strefy ekonomiczne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »