Reklama

VRG (VRG): VISTULA GROUP SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 119 489 103 247 27 431 23 703
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 852 1 123 425 258
Zysk (strata) brutto-96 -2 756 -22 -633
Zysk (strata) netto-129 -1 988 -30 -456
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-27 027 -19 632 -6 205 -4 507
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 155 -2 258 -495 -518
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 018 12 227 4 366 2 807
Przepływy pieniężne netto, razem-10 164 -9 663 -2 333 -2 218
Aktywa, razem 689 817 636 291 161 610 149 070
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 231 120 207 684 54 147 48 656
Zobowiązania długoterminowe 97 994 106 710 22 958 25 000
Zobowiązania krótkoterminowe 125 123 94 669 29 314 22 179
Kapitał własny 458 697 428 607 107 463 100 414
Kapitał zakładowy 37 175 37 003 8 709 8 669
Liczba akcji (w szt.) 174 720 991 173 861 625 174 720 991 173 861 625
Rozwodniona liczba akcji 182 054 330 175 194 964 182 054 330 175 194 964
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 -0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,01 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,63 2,47 0,62 0,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,52 2,45 0,59 0,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 332 53 476 13 391 12 528
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 471 -510 -338 -119
Zysk (strata) brutto-2 595 -2 010 -596 -471
Zysk (strata) netto-2 187 -854 -502 -200
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 751 -16 869 -2 468 -3 952
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-84 -1 648 -19 -386
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 311 8 981 2 138 2 104
Przepływy pieniężne netto, razem-1 524 -9 536 -350 -2 234
Aktywa, razem 538 526 521 761 126 166 122 238
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 078 96 447 23 212 22 596
Zobowiązania długoterminowe 39 355 42 799 9 220 10 027
Zobowiązania krótkoterminowe 54 349 48 631 12 733 11 393
Kapitał własny 439 448 425 314 102 954 99 642
Kapitał zakładowy 37 175 37 003 8 709 8 669
Liczba akcji (w szt.) 174 720 991 173 861 625 174 720 991 173 861 625
Rozwodniona liczba akcji 182 054 330 175 194 964 182 054 330 175 194 964
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,01 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,01 0,00 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,52 2,45 0,59 0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,41 2,43 0,56 0,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: vistula

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »