Reklama

IDEABANK (IDA): WARUNKOWA REJESTRACJA AKCJI SERII M IDEA BANK S.A. PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Idea Bank S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2015 r. Spółka otrzymała od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) uchwałę nr 255/15 Zarządu KDPW z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 10.590.884 (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, wyemitowane na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lipca 2014 r. oraz nadać im kod PLIDEAB00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, do którego wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLIDEAB00013. Zarejestrowanie w KDPW wskazanych akcji serii M Spółki nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLIDEAB00039, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Reklama

Informacja o zarejestrowaniu akcji serii M Spółki pod kodem PLIDEAB00013 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-24Małgorzata Szturmowicz Członek Zarządu
2015-04-24Anna NiesytoProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »