WINVEST (WIS): Warunkowa rejestracja akcji w KDPW - raport 78

Raport bieżący nr 78/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 24 czerwca 2013 r., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) podjął uchwałę Nr 458/13 oraz uchwałę Nr 459/13, które to uchwały dotyczą akcji Spółki.

Reklama

Zgodnie z uchwałą nr 458/13:

Zarząd KDPW postanawia zmienić Uchwałę Nr 332/10 Zarządu KDPW z dnia 15 czerwca 2010 r., w ten sposób, że § 1 tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1.1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Spółki Zarząd KDPW postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych do 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł Spółki o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2010 r., oraz oznaczyć je kodem PLARIEL00046, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLARIEL00046 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.

§ 1.2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł Spółki w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLARIEL00046, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.”

Zgodnie z uchwałą nr 459/13:

Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w KDPW 1.042.151.312 (jeden miliard czterdzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym 100.000.000 (sto milionów) akcji serii J, 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji serii K, 329.970.000 (trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii L oraz 362.181.312 (trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji serii O, oraz oznaczyć je kodem PLARIEL00046, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLARIEL00046, z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie wyżej wskazanych akcji zwykłych na okaziciela serii J, K, L i O w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-24Piotr WiśniewskiPrezes Zarządu
2013-06-24Małgorzata WalczakWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »