Reklama

POLWAX (PWX): Wezwanie ORLEN Projekt S.A. do złożenia oryginałów dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności faktur oraz usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień Umowy dotyczącej Inwestycji FUTURE, oświadczenie ORLEN Projekt S.A. o wstrzymaniu się z dalszym wykonywaniem robót budowlanych i odstąpieniu od Umowy.

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka”, "Emitent”, "Kredytobiorca”) działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną.

Reklama

Spółka informuje, iż w dniu 26 marca 2019 roku w godzinach porannych doręczyła do siedziby ORLEN Projekt S.A. ("Wykonawca”) pisma zawierające m.in. następujące żądania:

1. ponowne wezwanie do przedłożenia oryginałów dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności na rzecz Wykonawcy za wystawione przez niego faktury zgodnie z procedurą określoną w § 12 ust. 14 Umowy w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma,

2. wezwanie do usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień Umowy, w szczególności w zakresie zatrudniania podmiotów niezgodnie z procedurą zgłaszania podwykonawców określoną w § 9 Umowy w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma.

ORLEN Projekt S.A. jest generalnym wykonawcą inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki Polwax S.A.” (w skrócie "Inwestycja”, "FUTURE”) na podstawie zawartej umowy ("Umowa”).

W dniu 26 marca 2019 roku w godzinach popołudniowych do siedziby Spółki wpłynęły od Wykonawcy pisma zawierające oświadczenie Wykonawcy o wstrzymaniu się od dalszego wykonywania robót budowlanych na podstawie art. 490 Kodeksu cywilnego ze względu na stan majątkowy Spółki oraz oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w odniesieniu do tej części Umowy jaka nie została wykonana do dnia złożenia tego oświadczenia, w związku z brakiem zapłaty przez Spółkę faktur wystawionych przez Wykonawcę.

Spółka uznaje otrzymane od Wykonawcy oświadczenia o wstrzymaniu się z dalszym wykonywaniem robót budowlanych oraz odstąpieniu od Umowy za pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

Zgodnie z wiążącym Strony postanowieniem Umowy, Wykonawca zobowiązany był dołączyć do faktury oryginały dokumentów, w tym w szczególności protokoły zaawansowania, oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. Brak dołączenia m.in. tych dokumentów traktowany jest jako nieprawidłowe wystawienia faktury i powoduje wstrzymanie terminów płatności do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. Zamawiający dokonuje płatności objętej daną fakturą w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia brakujących dokumentów.

Do dnia sporządzenia niniejszego komunikatu, pomimo kilkukrotnych wezwań kierowanych przez Spółkę do Wykonawcy, ORLEN Projekt S.A. nie spełnił ciążących na nim obowiązków umownych i nie przedstawił oryginałów dokumentów warunkujących uruchomienie płatności wynagrodzenia.

Spółka w dalszym ciągu potwierdza, iż jej stan majątkowy gwarantuje dalsze finansowanie realizowanej Inwestycji, co potwierdza porozumienie z dnia 12 marca 2019 roku zwarte pomiędzy Spółką a ING Bankiem Śląskim S.A. ("Bank”) zakomunikowane w Raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 12 marca 2019 roku, oraz raport bieżący nr 13/2019 z dnia 25 marca – uchwały NWZ do momentu ogłoszenia przerwy.

Spółka jest w trakcie procedowania z Bankiem zabezpieczania zapłaty za roboty budowlane, o którym mowa w art. 649 [1] Kodeksu cywilnego zgodnie z otrzymanym żądaniem Wykonawcy, które zostało doręczone Spółce w dniu 18 lutego 2019 roku. Wyznaczony przez Wykonawcę 45-dniowy termin na przedstawienie stosownego zabezpieczenia upływa w dniu 4 kwietnia 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-26Leszek StokłosaPrezes Zarządu
2019-03-26Piotr KosińskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »