WIELTON (WLT): WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2021 - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 929 2241 302 747423 215293 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej71 42314 12415 6683 180
Zysk (strata) przed opodatkowaniem58 278-36412 785-82
Zysk (strata) netto46 7699 618 10 2602 165
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego45 594 12 572 10 0022 830
Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR)0,760,21 0,170,05
Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR)0,760,21 0,170,05
Średni kurs PLN/EUR w okresie--4,55854,4420
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej48 88960 714 10 72513 668
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-58 740-44 010 -12 886 -9 908
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-26 541-7 264 -5 822-1 635
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-36 3929 440 -7 9832 125
Średni kurs PLN/EUR w okresie--4,55854,4420
stan na stan nastan nastan na
Bilans30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
Aktywa1 777 8561 479 268383 746320 549
Zobowiązania długoterminowe358 549366 41377 39279 400
Zobowiązania krótkoterminowe955 054685 173206 146148 473
Kapitał własny464 253427 682100 20892 676
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej438 241403 74994 59387 490
Kurs PLN/EUR na koniec okresu--4,63294,6148
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 127 441 617 212247 327138 949
Zysk (strata) z działalności operacyjnej56 150 6 44012 3181 450
Zysk (strata) przed opodatkowaniem45 469 6 0529 9751 362
Zysk (strata) netto35 150 17 498 7 7113 939
Liczba akcji w szt.60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
Zysk na akcje (PLN; EUR)0,58 0,29 0,130,07
Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR)0,58 0,29 0,130,07
Średni kurs PLN/EUR w okresie--4,55854,4420
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej68 025 29 921 14 923 6 736
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-46 719-37 001-10 249-8 330
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-14 364 14 680-3 151 3 305
Przepływy pieniężne netto razem2 085 7 6004571 711
Średni kurs PLN/EUR w okresie--4,55854,4420
stan nastan nastan nastan na
Bilans30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
Aktywa1 247 0651 031 680 269 176223 559
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania877 105680 567 186 321147 475
Zobowiązania długoterminowe218 543244 340 47 17252 947
Zobowiązania krótkoterminowe631 660415 613 136 34290 061
Kapitał własny369 960351 113 79 85576 084
Kapitał zakładowy12 07512 075 2 6062 617
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR)6,135,82 1,321,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR)6,135,82 1,321,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR)-- --
Kurs PLN/EUR na koniec okresu--4,63294,6148
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »