Reklama

WIRTUALNA (WPL): WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Wirtualna Polska Holding S.A.
SKONOSLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży292 189223 52066 88153 750
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej54 02341 00912 3669 861
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem40 25412 5269 2143 012
Zysk / (strata) netto 30 7256 3357 0331 523
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej30 4015 4106 9591 301
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)28 252 78226 691 28428 252 78226 691 284
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)1,080,200,250,05
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy netto z działalności operacyjnej81 98557 62018 76613 856
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-62 997-57 207-14 420-13 757
Przepływy netto z działalności finansowej-15 24350 990-3 48912 262
Przepływy pieniężne netto razem3 74551 40385712 361
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
Aktywa razem807 899749 879187 361175 966
Aktywa trwałe688 365638 195159 639149 758
Aktywa obrotowe119 534111 68427 72126 208
Zobowiązania długoterminowe320 263293 42674 27268 855
Zobowiązania krótkoterminowe103 98598 87424 11523 202
Kapitał własny383 651357 57988 97383 909
Kapitał zakładowy1 4131 413328332
Udziały niedające kontroli16 70215 6763 8733 679
Liczba akcji (w szt.)28 252 78228 252 78228 252 78228 252 782
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)13,5812,663,152,97
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego GK Wirtualna Polska Holding S.A.
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży6 735 3 886 1 542 934
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej (610) (5 030) (140) (1 210)
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem7 519 4 019 1 721 966
Zysk /(strata) netto5 888 3 325 1 348 800
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)28 252 78226 691 28428 252 78226 691 284
Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR)0,210,120,050,03
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy netto z działalności operacyjnej (5 086) (9 837) (1 164) (2 366)
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (12 450) (55 900) (2 850) (13 442)
Przepływy netto z działalności finansowej4 813 109 171 1 102 26 252
Przepływy pieniężne netto razem (12 723)43 434 (2 912)10 445
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
Aktywa razem500 775 485 974 116 135 114 038
Aktywa trwałe487 408 466 306 113 035 109 423
Aktywa obrotowe13 367 19 668 3 100 4 615
Zobowiązania długoterminowe 11 850 11 998 2 748 2 815
Zobowiązania krótkoterminowe7 573 4 803 1 756 1 127
Kapitał własny481 352 469 173 111 631 110 096
Kapitał podstawowy1 413 1 413 328 332
Liczba akcji (w szt.)28 252 78228 252 78228 252 78228 252 782
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR)17,0416,613,953,90
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »