IDEON (IDE): Wniesienie do porządku obrad ZWZA Ideon S.A. uchwały nr 17 w drodze wniosku akcjonariusza - raport 19

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 15 maja informuje, iż od akcjonariusza CMS S.A., będącego właścicielem 13,11% akcji emitenta wpłynął wniosek w przedmiocie wniesienia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEON S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r., uchwały dotyczącej ustalenia wartości nominalnej akcji na kwotę 100 zł (słownie sto złotych) oraz scalenia akcji poprzez oznaczenie wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela nową serią A. Powyższy wniosek umotywowany jest przedłużającą się procedurą i przeszkodami formalnymi dokonania wpisu zmiany statutu zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEON S.A. z dnia 15 września 2015 r.

Reklama

W związku z powyższym Zarząd emitenta poniżej zamieszcza projekt uchwały nr 17 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A., które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 r.

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 16 czerwca 2015 roku

w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na wymagania stawiane Spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne postanawia co następuje:

§ 1

Ustalenie wartości nominalnej akcji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. ustala wartość nominalną akcji Ideon S.A. akcji wszystkich serii w wysokości 100,00 (sto) złotych w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 (jeden) złoty oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Ideon S.A. serii wszystkich akcji z liczby 343.490.800 do liczby 3.434.908, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

2. Scalanie akcji Spółki dokonuje się poprzez oznaczenie wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, tj. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ,N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, V, Q, A1, A2, nową serią A.

§ 2

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Akcjonariusza , który to Akcjonariusz na podstawie umowy z Ideon S.A. zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Ideon S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Ideon S.A. o nowej wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Ideon S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Ideon S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. S.A. zastrzega, że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać : 4.000,00 zł nowych akcji o nowej wartości nominalnej 100 zł.

3. W wyniku scalania akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn., akcje o wartości nominalnej 1 zł każda, w liczbie od 1 do 99 zł stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobry jednej akcji o wartości nominalnej 100 zł, zaś uprawnienia Akcjonariusza do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, który będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa w wyżej określony sposób, wówczas proces scalania akcji może dojść do skutku.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Ideon S.A w ten sposób, że 100 (sto) akcji Ideon S.A. o wartości nominalnej 100 (sto) złoty każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Ideon S.A. o wartości nominalnej 100 złoty.

2. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) Doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS

2) Wyboru i zawarcia umowy w imieniu Spółki z Akcjonariuszem, który zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Ideon S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe,

3) wyznaczenia dnia referencyjnego (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Ideon S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Ideon S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł każda, które w związku ze scalaniem akcji o wartości nominalnej 1 złoty powinny zostać zapisane na tych rachunkach.

4) dokonywanie wszelkich czynności przed KDPW i GPW w związku z przeprowadzeniem scalania akcji

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w dniu referencyjnym stanowiła wielokrotność liczby 100.

§ 4

Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scalaniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343 490 800 ,00 zł ( trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 3.434.908 sztuk akcji serii A.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany z niniejszej uchwały.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-26Ireneusz KrólPrezes ZarząduIreneusz Król
2015-05-26Mariusz JabłońskiWiceprezes ZarząduMariusz Jabłoński

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »