Reklama

SYGNITY (SGN): Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku

Raport bieżący nr 70/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Sygnity S.A. informuje, że w dniu 14 listopada 2018 roku w godzinach wieczornych wpłynęło do Spółki pismo Cron sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz”), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sygnity ("Żądanie”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku na godz. 12:00 ("NWZ”).

Reklama

W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o:

I. umieszczenie w porządku obrad NWZ następującego punktu:

Powzięcie uchwał w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian Statutu.

II. modyfikację kolejności dotychczasowego porządku obrad NWZ, który po uwzględnieniu wnioskowanego punktu powinien przedstawiać się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwał w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian Statutu.

6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że Akcjonariusz zawarł w złożonym piśmie następujące uzasadnienie składanego Żądania, które Spółka przekazuje poniżej:

"W ocenie Akcjonariusza, podjęte w dniu 25 czerwca 2018 roku uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji wymagają dostosowania do aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki, wobec czego konieczne jest ich uchylenie i podjęcie nowych uchwał w zmienionym kształcie w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 5 grudnia 2018 roku.

Zgłoszone w załączeniu do niniejszego żądania projekty uchwał stanowią propozycję Akcjonariusza, przy czym projekty te mogą ulec modyfikacjom w wyniku uzgodnień z Wierzycielami Spółki z uwagi na fakt, że kwestia dalszego dokapitalizowania Spółki, jak i ewentualnego skonwertowania wierzytelności Obligatariuszy na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki stanowi jeden z elementów obowiązującej Spółkę Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 27 kwietnia 2018 roku. Pierwsze dwa projekty załączone do niniejszego żądania odnoszą się do dokapitalizowania Spółki, a kolejne dwa do ewentualnego skonwertowania wierzytelności Obligatariuszy na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Akcjonariusz zwraca uwagę na fakt, że uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 17.250.000 zł powinna być rozważana łącznie z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5.250.000 zł (projekty tych uchwał stanowią pierwsze dwa projekty załączone do niniejszego żądania), tj. w wyniku tych uchwał kapitał zakładowy powinien zostać podwyższony o kwotę łącznie nie wyższą niż 17.250.000 zł. W zależności od wyników pierwszej emisji, Akcjonariusz przewiduje, że uzyskanie tej kwoty przez Spółkę może jednak wymagać przeprowadzenia emisji w drodze realizacji dwóch uchwał w kilkumiesięcznym odstępie. W przypadku, w którym pierwsza uchwała przyniesie zakładane wpływy z emisji, druga uchwała utraci moc.

Ponadto Akcjonariusz proponuje zmodyfikować uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby ewentualnego skonwertowania wierzytelności Obligatariuszy na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, przy czy zmiany te wynikają z konieczności dostosowania sposobu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na ww. cel w zakresie terminów i wolumenu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do zmienianych projektów w zakresie dokapitalizowania Spółki.”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach Żądania. Po dokonaniu analizy Żądania Zarząd Sygnity podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad NWZ.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-15Mariusz NowakPrezes Zarządu
2018-11-15Mariusz JurakCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »