Reklama

SYGNITY (SGN): Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku - raport 11

Raport bieżący nr 11/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Sygnity S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2019 roku wpłynęło do Spółki pismo Cron sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz”), będącej akcjonariuszem Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sygnity ("Żądanie”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 marca 2019 roku na godz. 11:00 ("ZWZ”).

Reklama

W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o:

I. umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących punktów porządku obrad:

12) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia w spółce programu motywacyjnego adresowanego do osób zarządzających Spółką;

13) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

14) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

II. modyfikację kolejności planowanego porządku obrad ZWZ, który po uwzględnieniu wnioskowanych punktów powinien przedstawiać się następująco:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2018 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

8) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2018 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2018 roku.

10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

11) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2018 roku.

12) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego adresowanego do osób zarządzających Spółką.

13) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

14) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach Żądania. Po dokonaniu analizy Żądania Zarząd Sygnity podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-04Mariusz NowakPrezes Zarządu
2019-03-04Mariusz JurakCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »