Reklama

SYGNITY (SGN): Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Sygnity S.A. informuje, że w dniu 8 lipca 2019 roku w godzinach wieczornych wpłynęło do Spółki pismo Cron sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz”), będącej akcjonariuszem spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity", "Spółka") posiadającym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Sygnity ("Żądanie”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku na godz. 12:00 ("NWZ”).

Reklama

W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o:

I. umieszczenie następującej sprawy jako punktu 7. w porządku obrad NWZ:

"7. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych)”.

II. modyfikację kolejności dotychczasowego porządku obrad NWZ, który po uwzględnieniu wnioskowanego punktu powinien przedstawiać się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.

6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych).

8. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka informuje, że Akcjonariusz zawarł w złożonym piśmie następujące uzasadnienie składanego Żądania, które Spółka przekazuje poniżej:

"Podstawą niniejszego wniosku jest art. 401 §1 k.s.h. który stanowi, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Stosownie do ww. przepisu oraz raportu bieżącego Spółki nr 22/2019 z dnia 03 lipca 2019 roku, najbliższym walnym zgromadzeniem Spółki jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. zwołane przez Zarząd Spółki na 30 lipca 2019 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

Uprawnienie do wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami wynika z art. 385 § 3 k.s.h., zgodnie z którym na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powoływania rady nadzorczej.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Sygnity S.A. posiadającym akcje reprezentujące łącznie ponad jedną piątą głosów kapitału zakładowego. Tym samym wnioskodawca jest uprawniony zarówno do żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jak też złożenia wniosku dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

Proponowany punkt porządku obrad dotyczący wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ma na celu wzmocnienie skuteczności nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki z uwzględnieniem interesu wszystkich akcjonariuszy. Projekt uchwały dotyczący wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej jest konsekwencją wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 8 k.s.h.).

W świetle powyższego, niniejszy wniosek jest w pełni uzasadniony.”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach Żądania. Po dokonaniu analizy Żądania Zarząd Sygnity podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad NWZ.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-09Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2019-07-09Inga Jędrzejewska Członek Zarządu ds. Finansowych

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »