Reklama

BLUMERANG (BLU): Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 r.

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Blumerang Investors S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. akcjonariusz Spółki, Pan January Ciszewski działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek dotyczący żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 roku następujących spraw:

Reklama

1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 r.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;

b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;

e) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

f) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;

g) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;

i) zmian w składzie Rady Nadzorczej;

j) dalszego istnienia Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii E, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-20Andrzej J. DulnikPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »