Reklama

DEKPOL (DEK): Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. wraz z projektami uchwał - raport 28

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 27/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Zarząd Dekpol S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 maja 2018 r. Familiar S.A., SICAV-SIF - spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga,

jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Dekpol S.A. zgłosiła

w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. oraz przedstawiła projekty uchwał dotyczących proponowanych nowych punktów porządku obrad.

Reklama

W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd Dekpol S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkty:

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

W związku z powyższym aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego

na dzień na dzień 28 maja 2018 r. jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.

za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego:

a. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

na GPW 2016;

b. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.;

c. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.

10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.

11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.

13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy

oraz dnia wypłaty dywidendy.

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu

w roku obrotowym 2017.

15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

16. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał stanowiących załącznik do wniosku akcjonariusza.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 maja 2018 r. opublikowane w raporcie bieżącym nr 27/2018 pozostają bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-04Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »