Reklama

BIGCHEESE (BCS): Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku i zmiana porządku obrad - raport 13

Raport bieżący nr 13/2022

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ”), informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 roku otrzymał od akcjonariusza PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następującego punktu o treści:

Reklama

"Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktu do porządku obrad i opatrzeniu go numerem 16, podczas gdy dotychczasowe punkty 16 i 17 otrzymały numery odpowiednio 17 i 18.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Big Cheese Studio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. z działalności w 2021 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.

12. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A. za 2021 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu.

15. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowego personelu Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wniosek akcjonariusza oraz zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania akcjonariusza treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad) oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-10Łukasz DębskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »