AQUATECH (AQT): Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał - raport 38

Raport bieżący nr 38/2020

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd AQT Water S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 36/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2020 r., w trybie art. 401 § 1 k.s.h., żądania od Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach ("Akcjonariusz”), Akcjonariusza uprawnionego z 62.897 akcji Spółki, stanowiących 5,33% kapitału zakładowego Spółki umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki, czyli Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r. w Warszawie następujących spraw:

Reklama

1. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:

a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;

b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.

Akcjonariusz przedstawia projekty uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie proponowanych uchwał jest warunkiem istnienia po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej w procesach odszkodowawczych przeciwko byłym członkom zarządu. Dzięki podjęciu takich uchwał Spółka uzyska możliwość sądowej ochrony swoich interesów.

W ocenie Akcjonariusza obecna struktura akcjonariatu Spółki czyni zasadnym umożliwienie akcjonariuszom Spółki dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, natomiast zmiany Statutu Spółki usprawnią jej funkcjonowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń w przyszłości.

Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.

W związku z żądaniem Akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

8. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:

a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;

b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowany dzień prawa poboru to 30 grudnia 2020 r.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://aqtwater.com/

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-23Dominik StarońPrezes ZarząduDominik Staroń

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »