MENNICA (MNC): Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 39

Raport bieżący nr 39/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku otrzymał wniosek Pana Zbigniewa Jakubasa - Akcjonariusza Spółki o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku, punktu obrad w brzmieniu:

1. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie jednolitego tekstu statutu Spółki".

Reklama

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do punktu powyżej:

"Uchwała nr [-]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Mennica Polska S.A.

z dnia 28 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej nowej treści: " Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu".

§ 2.

1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyzej.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia , z zastrzeżeniem , że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowinia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.".

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ustala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad.
Barbara Sissons - Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny
Danuta Ciosek - Prokurent, Główny Księgowy

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »