Reklama

IMPERA (IMP): wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BBI Capital NFI S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2012 r. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BBI Capital NFI S.A. (zwana dalej " Spółką") informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Pana Cezarego Gregorczuka dysponującego pakietem 11.500.000 akcji Spółki co stanowi 22,40% w kapitale zakładowym Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2012 roku następujących punktów: 1) zmiany w składzie Rady Nadzorczej , 2) zmiany w radzie Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami, 3) ustalenie wysokości odrębnego wynagrodzenia członków Rady nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności .

Wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem w załączeniu.

Spółka uwzględniając wniosek akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. 401 par. 1 KSH podaje nowy, zmieniony porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 30 listopada 2012 r. o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2012.

Porządek obrad:

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) przyjęcie porządku obrad;

6) podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii H, wyłączenia praw poboru warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy, czynności zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku giełdowym oraz zmian Statutu Spółki;

b) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmiany Statutu;

c) zmian Statutu Spółki;

d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;

e) zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki;

f) zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki w trybie głosowania oddzielnymi grupami;

g) ustalenie wysokości odrębnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z wprowadzonymi zmianami do porządku obrad Zarząd spółki BBI Capital NFI S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał z uwzględnieniem żądania zgłoszonego przez akcjonariusza w trybie art. 401 par. 1 KSH.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539)

Załączniki:

Plik;Opis

Projekty uchwał na NWZ_30_11_2012. z uwzględnieniem żądania akcjonariusza_.pdf;projekty uchwał NWZ_30_11_2012_z uwzględnieniem żądania akcjonariusza

NWZ_30_11_2012_ wniosek akcjonariusza.pdf;Wniosek akcjonariusza na NWZ_30_11_2012


Wojciech Grzybowski - Prezes Zarządu
Adam Wojacki - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R. | BBI Capital NFI SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »