Reklama

CNT (CNT): Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2014r. wraz z projektem uchwał dotyczącym proponowanego punktu porządku obrad - raport 11

Raport bieżący nr 11/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka” lub "CNT S.A.”) informuje, że w dniu 19 maja 2014 roku wpłynął do Spółki wniosek od Akcjonariuszy Spółki: Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi tj. Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wartico Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol-Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energopol-Trade S.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusze”) reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 roku, o następujący punkt:

Reklama

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze wnieśli o umieszczenie w/w punktu przed punktem 9 porządku obrad w brzmieniu opublikowanym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2014 roku.

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze przedstawili poniższy projekt uchwał w zakresie zgłoszonego punktu:

"UCHWAŁA nr […]

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

CNT S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Partyzantów 11

z dnia 10 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się/ powołuje się Panią/Pana […] ze/do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W związku z wnioskiem Akcjonariuszy Spółki Zarząd CNT S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 roku, wskazując, że dotychczasowy punkt 9 porządku obrad w brzmieniu "Zamknięcie obrad.” otrzymuje brzmienie: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. Dotychczasowy punkt 9 porządku obrad w brzmieniu "Zamknięcie obrad.” zostaje oznaczony jako punkt 10 porządku obrad.

Poniżej Spółka przedstawia nowy porządek obrad, po zmianach wprowadzonych na wniosek Akcjonariuszy:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 poz. 133 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-20Jacek TaźbirekPrezes Zarządu
2014-05-20Joanna WycisłoProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »