Reklama

INTERFERI (INF): Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad

Raport bieżący nr 17/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 05.04.2012 roku wpłynął na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust 3 Statutu Spółki, wniosek od Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 26.04.2012 roku punktu dotyczącego:

"Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej".

Uwzględniając wniosek Akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r. będzie następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

9. Powzięcie uchwał o:

a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku,

b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok,

c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Powzięcie uchwał o:

a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,

b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

13. Powzięcie uchwał o:

a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności,

b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności.

14. Powzięcie uchwał w sprawie rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu Spółki.

15. Powzięcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.

16. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

18. Zamknięcie obrad.

W związku z dodaniem nowego punktu porządku obrad dokonano następujących zmian:

- punkt 17 porządku obrad otrzymał nowe brzmienie,

- dotychczasowy punkt 17 porządku obrad otrzymał numer 18,

- dodano projekty uchwał nr 24.

W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada wniosek Akcjonariusza z dnia 05.04.2012 r. wraz z projektem uchwały oraz uzasadnieniem.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 13/2012 z dnia 30.03.2012 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2012 z dnia 30.03.2012 roku.

Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie Spółki: www.interferie.pl .

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis
Arkadiusz Miszuk - Prezes Zarządu
Dariusz Rutowicz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Interferie SA | Emitent | akcjonariusze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »