Reklama

PLATYNINW (PIW): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r.

Raport bieżący nr 62/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 04.09.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.09.2015r. raportem bieżącym z dnia 28.08.2015r. o numerze 61/2015

Reklama

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r. po uzupełnieniu jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki,

b. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,

c. zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz określenia warunków emisji serii G,

d. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki

e. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

f. uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.

g. zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

h. zmiany Statutu Spółki,

i. dalszego istnienia Spółki,

j. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

k. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w treści zaproponowanej przez akcjonariusza. Projekt uzupełnionej uchwały oznaczony został numerem 13.

Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-04Mateusz KierzkowskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »