Reklama

MDIENERGIA (MDI): Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Skystone Capital S.A. ("Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że otrzymał od Akcjonariusza spółki, posiadającego akcje Spółki reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek sformułowany na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r. kwestii podjęcia uchwał w sprawie:

Reklama

- Wybór Rady Nadzorczej nowej, trzyletniej kadencji

Po uzupełnieniu porządku obrad o wnioskowane przez Akcjonariusza sprawy, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

2. Sporządzenie listy obecności,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

c) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

f) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

g) pokrycia straty;

h) dalszego istnienia Spółki;

i) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;

j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

k) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

l) wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji

8.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Aktualne projekty uchwał, po uzupełnieniu porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

§ 38 ust. 1 pkt. 4) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-21Piotr KardachPrezes Zarządu
2015-05-21Łukasz MarczukCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »