Reklama

OEX (OEX): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz ze zgłoszeniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka”, "Emitent”), zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 4 i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. otrzymał drogą elektroniczną wniosek akcjonariusza – Neo Fund 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego więcej, niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 maja 2016 roku, dodatkowego punktu obrad i dodatkowej uchwały dotyczącej powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Reklama

Akcjonariusz jednocześnie przedstawił kandydaturę Pana Piotra Beaupre na nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, załączając życiorys zawodowy kandydata, zgodę na kandydowanie wraz ze stosownymi oświadczeniami oraz projekt uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Beaupre do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 10 maja 2016r., który po uwzględnieniu powyższego żądania akcjonariusza (pkt. 14 porządku obrad) przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2015.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015.

10. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok.

11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

Spółka przekazuje w załączeniu projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza – Neo Fund 1 Sp. z o.o., jak również życiorys Pana Piotra Beaupre oraz zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniami kandydata.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-12Rafał StempniewiczPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »