Reklama

BRASTER (BRA): Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 roku - raport 9

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka”, "Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 maja 2018 r. od akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Avivs BZ WBK S.A. - żądanie na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej:"ZWZ”) zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 r. dodatkowego punktu przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Reklama

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad ZWZ, który po uwzględnieniu powyższego żądania akcjonariusza (pkt.9 ppkt7 porządku obrad) przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017;

4) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017;

5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;

7) zmian w Radzie Nadzorczej;

8) w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

9) ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego;

10) emisji warrantów subskrypcyjnych serii F;

11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J;

12) w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki;

13) w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 oraz 23 Statutu Spółki;

14) w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zdaniem akcjonariusza dodanie ww. punktu porządku obrad ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie ZWZ prawa do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekty uchwał na potrzeby proponowanego dodatkowego punktu porządku obrad ZWZ, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 pkt 3) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-24Marcin HalickiPrezes Zarządu
2018-05-24Krzysztof RabiańskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »