Reklama

RESBUD (RES): Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 15

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

"Jako akcjonariusz Spółki RESBUD Spółka Akcyjna w Płocki, posiadający 6 912 301 akcji Spółki, stanowiących 69,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 69,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A., na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

Reklama

a)obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;

b)zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;

c)Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

DAMF Invest S.A. Płocku jako akcjonariusz spółki RESBUD S.A. posiadający znaczną liczbę akcji Spółki, niniejszy wniosek odnośnie podjęcia uchwały o obniżeniu wartości nominalnej akcji Spółki uzasadnia tym, że zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki pozytywnie wpłynie na płynność obrotu akcji RESBUD S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW S.A.

Ponadto DAMF Invest S.A. w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29.04.2016r. uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, wnosi również o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r. w sprawie upoważnienia Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Uchwała ta ma na celu dostosować treść udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do pozostałych zmian na kapitale zakładowym Spółki. W interesie Spółki leży danie Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

W załączeniu do niniejszego wniosku DAMF Invest S.A. przedkłada projekty uchwał i wnosi o poddanie ich pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku.”

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-10Anna KajkowskaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »