Reklama

CNT (CNT): Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka”, "CNT S.A.”), informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energopol Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (Wnioskodawca) posiadających akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, o poniższej treści:

Reklama

"WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

Wnioskodawca: FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energopol Trade S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym następujące punkty:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie,

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Mając na uwadze, iż w dniu 24 stycznia 2018 roku FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Pan Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energopol Trade S.A. z siedzibą w Warszawie ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 3.112.158 (słownie: trzy miliony sto dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki zgodnie z wymogiem wskazanym w 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), Wnioskodawca wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

W załączeniu przedkładamy projekt uchwał w tym zakresie.

Uchwała nr[]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia [….] 2018 roku

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) ("Ustawa o ofercie”), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), to jest:

a) 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A ;

b) 255.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii BI;

c) 510.000 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy) akcji serii BII;

d) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii C;

e) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii D;

f) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E;

g) 6.870.000 (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F

łącznie 9.090.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 (słownie: cztery złote) każda o łącznej wartości nominalnej 36.360.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLERGPL00014 ("Akcje”) poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), oraz

b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW oraz GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu Akcji oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLERGPL00014 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki formy dokumentu.

Uchwała nr[]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia [….] 2018 roku

w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi [….].”

O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego planowany porządek obrad obejmował będzie wskazane powyżej punkty, Zarząd CNT S.A. poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-27Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »