Reklama

ZELMER (ZLR): Wniosek Akcjonariusza w sprawie rozszerzenia porządku obrad NWZ Zelmer S.A. wraz z projektem uchwały - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Zelmer S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka, Emitent) działając stosownie do §38 ust.1 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 19 listopada 2010 r. akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - OFE PZU "Złota Jesień", działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 3 Statutu Spółki, zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zelmer S.A. zaplanowanego na dzień 10 grudnia 2010 r. o punkt dotyczący zmiany statutu spółki ZELMER S.A. poprzez dodanie w § 34 (dotyczącym kompetencji Walnego Zgromadzenia) punktu 20) o następującym brzmieniu:

"20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółkach zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o.".

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił wraz z wnioskiem projekt uchwały:

Uchwała Nr .../2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER Spółka Akcyjna

z dnia 10 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmiana statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt 20.

Działając na podstawie art. 415 § 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna zmienia statut spółki ZELMER Spółka Akcyjna poprzez dodanie § 34 pkt 20 o następującym brzmieniu:

"20) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę udziałów w spółkach zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o.".

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZELMER Spółka Akcyjna, stosownie do art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu spółki ZELMER Spółka Akcyjna, uwzględniającego powyższą zmianę, z zastrzeżeniem możliwości sporządzenia tekstu jednolitego Statutu przez Zarząd, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po uzupełnieniu porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia spółki ZELMER S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2010 r. poprzez dodanie powyższej sprawy, przedmiotowy porządek obrad będzie miał następujący zakres:

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZELMER S.A.:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał

4.Przyjęcie porządku obrad

5.Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa (produkcyjnej i komercyjnej) do spółek zależnych: ZELMER PRO Sp. z o.o. i ZELMER MARKET Sp. z o.o.

6.Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

7.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej

8.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

9.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Zelmer S.A. poprzez dodanie § 34 pkt 20

10.Wolne wnioski

11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wraz z wnioskiem oraz projektem uchwały Akcjonariusz przedstawił uzasadnienie do proponowanej zmiany:

"Obecne zapisy określone w § 34 pkt. 3 Statutu Spółki delegują do kompetencji Walnego Zgromadzenia wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Po implementacji holdingowego modelu zarządzania przenoszącego wyodrębniony majątek do dwóch spółek zależnych, w celu ochrony interesów akcjonariuszy proponujemy dodanie kompetencji Walnemu Zgromadzeniu odnośnie wyrażenia zgody na zbycie wydzielonych spółek zależnych: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer PRO Sp. z o.o."
Janusz Płocica - Prezes Zarządu
Magdalena Bartoś - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »