Reklama

TARCZYNSKI (TAR): Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 2018 roku.

Raport bieżący nr 34/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Tarczyński S.A. ("Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 lipca 2018 r. od akcjonariuszy Spółki:

Reklama

- Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, zarządzanego i reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.

- Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień” zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

reprezentujących łącznie 28,4 % kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusze”) - żądanie na podstawie art. 401 §1 oraz art. 385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ”) zwołanego na dzień 03 sierpnia 2018 r. następujących spraw:

1) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH

a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad NWZ, który po uwzględnieniu powyższego żądania akcjonariusza (pkt.7, 8 porządku obrad) przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki

7. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH

a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W uzasadnieniu wniosku do punktu 1 Akcjonariusze podają, że przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia Akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki.

W uzasadnieniu wniosku do punktu 2 Akcjonariusze podają, że w związku z powyższym, zasadne jest także uregulowanie spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusze Spółki przekazali również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad NWZ.

Wniosek Akcjonariuszy z uzasadnieniem wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

1. Wniosek Akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-12Jacek TarczyńskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »