Reklama

ZEPAK (ZEP): Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku.

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna ("Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariuszy Spółki: - Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander, zarządzanego i reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA;

Reklama

- Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA oraz

- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień”, zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,

reprezentujących łącznie 22,9% kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusze”) - żądania na podstawie art. 401 §1 oraz art. 385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ”) zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku (raport bieżący nr 6/2019) następujących spraw:

1) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH

a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

W uzasadnieniu wniosku do punktu 1 Akcjonariusze podnieśli, że przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia Akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu wniosku do punktu 2 Akcjonariusze wskazali, że w razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej dochodzi do powołania Rady Nadzorczej i z tą chwilą wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, zasadne jest także uregulowania spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki.

Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH;

a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna.

10. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze przedłożyli również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów

porządku obrad NWZ.

Wniosek Akcjonariuszy z uzasadnieniem wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-08Marcin GinelWiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
2019-03-08Paweł MarkowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »