Reklama

KETY (KTY): Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą - raport 14

Raport bieżący nr 14/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 08-04-2021 r. podjął uchwałę, w której postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

a) podzielenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku w wysokości 296 153 755,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 03/100) w następujący sposób:

- kwotę 295 935 869,03 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 03/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

Reklama

- kwotę 217 886 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2020, związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze,

b) użycie kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 134 214 208,66 zł (słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście czternaście tysięcy dwieście osiem złotych 66/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysków Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;

c) wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 430 150 077,69 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 69/100), tj. 44,67 zł na akcję, licząc według liczby akcji Spółki (9 629 507) na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

Wysokość rekomendowanej dywidendy odzwierciedla aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w tym maksymalną dopuszczalną kwotę kapitału zapasowego możliwego do przeznaczenia na wypłatę dywidendy, i jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto.

Jednocześnie Zarząd Spółki stwierdza, że zgodnie z jego szacunkami kwota kapitału zapasowego Spółki pozostała po użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa powyżej, możliwa, na podstawie obowiązujących przepisów, do przeznaczenia na wypłatę dywidendy, wynosi 38 514 646,53 zł.

Ponadto we wniosku Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 r., jako dzień dywidendy Zarząd Emitenta rekomenduje dzień 31-05-2021 roku, natomiast jako termin wypłat dywidendy proponuje się:

• dzień 18-06-2021 r. – kwota w wysokości 129 035 393,80 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 80/100), tj.13,40 zł na akcję (słownie: trzynaście złotych 40/100),

• dzień 31-08-2021 r. – kwota w wysokości 301 114 683,89 zł (słownie: trzysta jeden milionów sto czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 89/100), tj. 31,27 zł na akcję (słownie: trzydzieści jeden złotych 27/100),

Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, Zarząd Spółki uwzględnił możliwe zwiększone zapotrzebowanie na płynność finansową na przełomie drugiego i trzeciego kwartału obecnego roku, wynikającą z obecnych szacunków wewnętrznych.

Rekomendacja Zarządu Emitenta została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 08-04-2021 r., działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku i wypłaty dywidendy.

Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-08Dariusz MańkoPrezes Zarządu
2021-04-08Rafał WarpechowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »