Reklama

WIRTUALNA (WPL): Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki - raport 4

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka”), informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. o przeznaczenie:

• zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.575.694,46 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści sześć groszy) w całości oraz

Reklama

• kwoty 20.204.037,70 zł (dwadzieścia milionów dwieście cztery tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy) pochodzącej z zysków z lat ubiegłych Spółki

na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,96 zł (dziewięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję, w łącznej wysokości 27.779.732,16 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i szesnaście groszy), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki wniósł o uchwalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 lipca 2018 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku.

Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką Dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 złoty na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Zarząd Spółki rekomendując wypłatę dywidendy bierze pod uwagę istotne czynniki, w tym w szczególności:

• bieżącą sytuację finansową Grupy Kapitałowej Spółki,

• plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej Spółki,

• potencjalne cele akwizycyjne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki,

• przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w Spółce w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że przedmiotowy wniosek zostaje przedstawiony do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki oraz rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-29Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2018-03-29Elżbieta Bujniewicz - BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz - Belka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »