Reklama

WIRTUALNA (WPL): Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki - raport 6

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Spółka”), informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. o wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję, w łącznej kwocie nie wyższej niż 29.060.850,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), poprzez przeznaczenie na ten cel:

Reklama

• zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 408.286,47 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 47/100) w całości oraz

• kwoty 28.652.563,53 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote 53/100) pochodzącej z zysków z lat ubiegłych Spółki.

Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą Akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki wniósł o uchwalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2019 roku.

Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką Dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 złoty na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Zarząd Spółki rekomendując wypłatę dywidendy bierze pod uwagę istotne czynniki, w tym w szczególności:

• bieżącą sytuację finansową Grupy Kapitałowej Spółki,

• plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej Spółki,

• potencjalne cele akwizycyjne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki,

• przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w Spółce w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie także wniosek Zarządu o uchwalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku i dnia wypłaty dywidendy na dzień 17 czerwca 2019 roku.

Ostateczna decyzja dotycząca przeznaczenia zysku Spółki na wypłatę dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-26Jacek ŚwiderskiPrezes ZarząduJacek Świderski
2019-03-26Elżbieta Bujniewicz - BelkaCzłonek Zarządu ds. finansowych SpółkiElżbieta Bujniewicz - Belka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »