Reklama

SYGNITY (SGN): Wnioski akcjonariuszy dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku - raport 20

Raport bieżący nr 20/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku wpłynęły do Spółki żądania dwóch akcjonariuszy tj. (i) Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji z siedzibą w Warszawie posiadającego według świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 845.628 akcji Spółki stanowiących 7,11% kapitału zakładowego ("Żądanie 1”) oraz (ii) Cron sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie posiadającego według zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 1.666.000 akcji Spółki stanowiących 14,02% kapitału zakładowego ("Żądanie 2”), dotyczące zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2017 roku ("ZWZ”).

Reklama

W Żądaniu 1, które jako pierwsze wpłynęło do Spółki, akcjonariusz, który je wniósł wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad ZWZ następujących spraw:

(1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

(2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W Żądaniu 2, akcjonariusz, który je wniósł wnioskuje o umieszczenie w pkt 13 porządku obrad ZWZ następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej kadencji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

Tym samym ww. akcjonariusz wniósł o dodanie ww. spraw w porządku obrad w pkt 13 oraz o zmianę obecnego pkt 13 ogłoszonego porządku obrad na pkt 14. Zgodnie z wnioskiem tego akcjonariusza zmieniony porządek obrad ZWZ powinien wyglądać następująco:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku,

b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku,

c)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 roku, z oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2016 roku, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016.

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2016 roku.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna ("Spółka") nr 26 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków nabywania tych akcji oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 31 marca 2015 roku, w zakresie przeznaczenia akcji własnych nabywanych przez Spółkę.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:

a) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej kadencji.

b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

c) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez ww. akcjonariuszy w ramach Żądania 1 i Żądania 2.

Po dokonaniu analizy powyższych wniosków Zarząd Sygnity podejmie wszelkie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-10Jakub LeśniewskiWiceprezes Zarządu
2017-03-10Roman DurkaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »