Reklama

WILBO (WLB): Wpis subintabulatu na nieruchomości - raport 5

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo SA w upadłości układowej, z siedzibą w Gdyni, ul. Przemysłowa 8 ("Wilbo”), informuje, iż zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem z dnia 24 stycznia br. Sądu Rejonowego w Gdyni, V Wydział Ksiąg wieczystych, dokonano wpisu subintabulatu w postaci hipoteki umownej łącznej w kwocie 6 000 000,00 pln (słownie: sześć milionów złotych) na wierzytelnościach przypadających spółce Bankowy Leasing Ciechanów sp. z o.o. ("BLC”) z siedzibą w Warszawie od Wilbo SA, zabezpieczonych hipotekami:

Reklama

1/ hipoteką umowną zwykłą w kwocie 8 000 000,00 pln (słownie: osiem milionów złotych) oraz hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 4 000 000,00 pln (słownie: cztery miliony złotych) obciążające nieruchomość położoną w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00013424/0 ustanowione na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przypadających "BLC” względem Wilbo, wynikających z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie umowy nr U/0001899474/0002/2009/1300 kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym z dnia 11/01/2010 z późn. zmianami;

2/ hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 3 000 000,00 pln (słownie: trzy miliony złotych) obciążającą nieruchomość położoną w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00013424/0 ustanowioną na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przypadających BLC względem Wilbo, wynikających z tytułu kredytu obrotowego udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr U/0001899474/0003/2010/1300 kredytu obrotowego w rachunku bieżącym z dnia 18/01/2010 z późn. zmianami;

3/ hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 2 500 000,00 USD (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy USD) obciążającą nieruchomość położoną w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00013424/0 ustanowioną na zabezpieczenie spłaty wierzytelności przypadających "BLC" względem Wilbo, wynikających z tytułu umowy nr U/0001899474/004/A/1300 o linię na otwieranie przez BGŻ SA akredytyw dokumentowych z dnia 29/03/2012 z późn. zmianami.

Nieruchomość położona w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00013424/0 stanowi własność emitenta.

Zgodnie z Zawiadomieniem wpisu subintabulatu w postaci hipoteki umownej łącznej w kwocie 6 000 000,00 pln (słownie: sześć milionów złotych) dokonano również na nieruchomościach położonych w Gdyni, przy ul. Hutniczej ujawnionych w księgach wieczystych o nr KW: GD1Y/00008715/9; GD1Y/00019594/4; GD1Y/00025071/7; GD1Y/00033045/5; GD1Y00037698/5; GD1Y/00037699/2, których właścicielem jest Grupa Bałtycka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których został wpisany subintabulat tj. wartość nieruchomości położonej w Gdyni, ul. Przemysłowa 8, ujawnionej w księdze wieczystej KW o nr GD1Y/00013424/0 na dzień 31/12/2013 wynosiła 8 245 656,29 pln (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 29/100).

Pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi emitenta, a podmiotem na rzecz którego dokonano wpisu subintabulatu (Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie) nie zachodzą żadne powiązania.

Wpisu dokonano w oparciu o Oświadczenie wierzyciela hipotecznego, spółki "BLC” o ustanowieniu subintabulatu w postaci hipoteki umownej łącznej w kwocie 6 000 000,00 pln (słownie: sześć milionów złotych) ustanowionej na rzecz Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w celu zabezpieczenia wierzytelności tego Banku wynikających z tytułu kredytu obrotowego w wysokości 4 000 000,00 pln (słownie: cztery miliony złotych) udzielonego na mocy umowy o kredyt obrotowy z dna 28/01/2013 spółce "BLC”.

Spółka "BLC” stała się wierzycielem Wilbo w związku z umową z dnia 29/01/2013 roku zbycia przez Bank BGŻ SA wszystkich wierzytelności przysługujących bankowi względem Wilbo na rzecz "BLC”.

W związku z umową zbycia wierzytelności na "BLC” przeszły wszystkie zabezpieczenia ustanowione na rzecz Banku BGŻ SA.

O umowie zbycia wierzytelności przez Bank BGŻ SA emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 08 lutego 2013 roku.

Wpis subintabulatu w postaci hipoteki łącznej ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty

1 000 000,00 Euro przeliczonej wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-30Bożena Serzycka Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »