Reklama

SANPL (SPL): Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego - przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 09.08.2012 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 09.08.2012 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 10 maja 2012 r. (sygn. akt WR.VI.Ns-Rej. KRS 18831/12/754).

Bank informuje, że w dniu 09.08.2012 r. jego kapitał zakładowy został podniesiony z kwoty 730 076 130 zł. (siedmiuset trzydziestu milionów siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu trzydziestu złotych) do kwoty 746 376 310 zł. (siedemset czterdziestu sześciu milionów trzystu siedemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu dziesięciu złotych), czyli o kwotę 15 616 180 zł. (piętnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych). Podwyższony kapitał został w całości opłacony.

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I objętych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Od dnia 09.08.2012 r. (tj. od dnia rejestracji zmiany Statutu Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym) kapitał zakładowy wynosi 746 376 310 zł. (siedemset czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych) i jest podzielony na 74 637 631 akcji (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 złotych każda, tj.

- 5 120 000 akcji serii A,

- 724 073 akcji serii B,

- 22 155 927 akcji serii C,

- 1 470 589 akcji serii D,

- 980 393 akcji serii E,

- 2 500 000 akcji serii F,

- 40 009 302 akcji serii G,

- 115 729 akcji serii H,

- 1 561 618 akcji serii I.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi od dnia 09.08.2012 r. 74 637 631.

Jednocześnie Bank przedstawia tekst jednolity Statutu Banku Zachodniego WBK S.A., uwzględniający zmiany zarejestrowane w dniu 09.08.2012 r. przez sąd, w związku z podniesieniem kapitału zakładowego o wartość akcji serii I, a także dotychczasowe oraz aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu.

Dotychczasowa treść § 10:

"§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 730.760.130 (siedemset trzydzieści milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści) złotych i podzielony jest na 73.076.013 (siedemdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:

1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela

serii B,

3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H."

Dokonana zmiana § 10:

"§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 746.376.310 (siedemset czterdzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć) złotych i podzielony jest na 74.637.631 (siedemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:

1). 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2). 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,

3). 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4). 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5). 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

6). 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7). 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8). 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9). 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I."

Tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający powyższe zmiany, znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 i §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis

Statut_pl.pdf;Statut

Statut_en.pdf;Statut


Elżbieta Kaleta-Jagiełło - dyrektor ds. korporacyjnych

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »