SANPL (SPL): Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego – przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 11 lipca 2014 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 16 kwietnia 2014 r. (sygn. akt WR.VI.Ns-Rej. KRS 12724/14/115).

Bank informuje, że w dniu 11 lipca 2014 r. jego kapitał zakładowy został podniesiony z kwoty 935 450 890 zł. (dziewięciuset trzydziestu pięciu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu złotych) do kwoty 938 506 320 zł. (dziewięćset trzydziestu ośmiu milionów pięćset sześciu tysięcy trzystu dwudziestu złotych), czyli o kwotę 3 055 430 zł. (trzech milionów pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu trzydziestu złotych). Podwyższony kapitał został w całości opłacony.

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K objętych przez uczestników Programu Motywacyjnego IV.

Od dnia 11 lipca 2014 r. (tj. od dnia rejestracji zmiany Statutu Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym) kapitał zakładowy wynosi 938 506 320 zł. (dziewięćset trzydzieści osiem milionów pięćset sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i jest podzielony na 93 850 632 akcje (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwie akcje) zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 10 złotych każda, tj.

- 5 120 000 akcji serii A,

- 724 073 akcji serii B,

- 22 155 927 akcji serii C,

- 1 470 589 akcji serii D,

- 980 393 akcji serii E,

- 2 500 000 akcji serii F,

- 40 009 302 akcji serii G,

- 115 729 akcji serii H,

- 1 561 618 akcji serii I,

- 18 907 458 akcji serii J,

- 305 543 akcje serii K.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi od dnia 11 lipca 2014 r. 93 850 632.

Jednocześnie Bank przedstawia tekst jednolity Statutu Banku Zachodniego WBK S.A., uwzględniający zmiany zarejestrowane w dniu 11 lipca 2014 r. przez sąd, w związku z podniesieniem kapitału zakładowego o wartość akcji serii K, a także dotychczasowe oraz aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu.

Dotychczasowa treść § 10:

"§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 935.450.890 zł (dziewięćset trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 93.545.089 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:

1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela

serii B,

3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J.”

Dokonana zmiana § 10:

"§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 938.506.320 (dziewięćset trzydzieści osiem milionów pięćset sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na 93.850.632 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:

1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,

3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I ,

10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”.

Tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający powyższe zmiany, znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 i §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-11Beata Kukawkadyrektor obszru prawnego

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »