Reklama

SANPL (SPL): Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. oraz podwyższenia kapitału zakładowego – przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 18 lipca 2014 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 18 lipca 2014 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku, przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dnia 30 czerwca 2014 r. (sygn. akt WR.VI.Ns-Rej. KRS 16988/14/131).

W związku z powyższym kapitał zakładowy Banku został podniesiony z kwoty 938.506.320 zł. (dziewięćset trzydziestu ośmiu milionów pięćset sześciu tysięcy trzystu dwudziestu złotych) do kwoty 992.345.340 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych), czyli o kwotę 53.839.020 zł. (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych). Akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowym zostały w całości opłacone.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L, które zostały objęte wyłącznie przez Santander Consumer Finance S.A. z siedzibą w Madrycie ("SCF”).

Od dnia 18 lipca 2014 r. (tj. od dnia rejestracji zmiany Statutu Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym) kapitał zakładowy wynosi 992.345.340 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych) i jest podzielony na 99.234.534 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 10 złotych każda, tj.

- 5 120 000 akcji serii A,

- 724 073 akcji serii B,

- 22 155 927 akcji serii C,

- 1 470 589 akcji serii D,

- 980 393 akcji serii E,

- 2 500 000 akcji serii F,

- 40 009 302 akcji serii G,

- 115 729 akcji serii H,

- 1 561 618 akcji serii I,

- 18 907 458 akcji serii J,

- 305 543 akcje serii K,

- 5 383 902 akcji serii L.

Od dnia 18 lipca 2014 r. ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Banku wynosi 99.234.534.

Jednocześnie Bank przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Banku, uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, a zamieszcza dotychczasowe oraz aktualne brzmienie zmienionych postanowień Statutu.

Dotychczasowa treść § 10:

"§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 938.506.320 (dziewięćset trzydzieści osiem milionów pięćset sześć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych i podzielony jest na 93.850.632 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 10,-(dziesięć) złotych każda, w tym:

1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,

3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”.

Dokonana zmiana § 10:

"§ 10

Kapitał zakładowy Banku wynosi 992.345.340 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści) złotych i podzielony jest na 99.234.534 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:

1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,

3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,

6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,

8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,

9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,

12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L.”

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 i § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-18Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor ds. korporacyjnych

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »