MOSTALWAR (MSW): Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki - raport 55

Raport bieżący nr 55/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka”) informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 października 2019 r. o zmianie Statutu Spółki, przyjętą uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ”) w dniu 29 sierpnia 2019 r. zmieniającą brzmienie § 19 Statutu Spółki.

Reklama

W wyniku podjętej uchwały NWZ § 19 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu należy w szczególności:

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

7) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

8) Zmiana Statutu Spółki,

9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

10) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,

11) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki,

12) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki,

13) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,

14) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,

15) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

16) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

17) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

18) Inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia, wniesione do porządku obrad.

Na podstawie uchwały nr 4 NWZ jednolity tekst Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej i stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-17 Radosław Gronet Członek Zarządu
2019-10-17 Marcin Kondraszuk Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »