PULAWY (ZAP): Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz szacunki wyników finansowych za II kwartał 2020 roku - raport 28

Raport bieżący nr 28/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. ("Spółka”) w nawiązaniu do przekazanych dotychczas informacji związanych z wpływem COVID-19 na działalność Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej (raport bieżący nr 7/2020 z 26 marca 2020 roku oraz informacje zawarte w raportach okresowych za 2019 rok oraz I kwartał 2020 roku), mając na uwadze dotychczas prowadzone działania związane z minimalizacją wpływu koronawirusa, dokonał oceny wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Spółki w II kwartale 2020 roku. Przedstawione poniżej szacunkowe wartości uwzględniają jednocześnie kompleksowy wpływ pozostałych czynników na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Reklama

Segment Tworzywa

Działalność w obszarze tworzyw jest bezpośrednio związana z przemysłem elektrotechnicznym i motoryzacyjnym, który najmocniej odczuł skutki pandemii. Wprowadzone pod koniec marca 2020 roku restrykcje administracyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wpłynęły na ograniczenie popytu i spadek cen kaprolaktamu zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. Ograniczenie popytu na kaprolaktam było poprzedzone już w marcu 2020 roku sukcesywnym wyłączaniem produkcji u wytwórców ulokowanych we wszystkich sektorach łańcucha wartości tworzyw.

W II kwartale 2020 roku odnotowano spadek przychodów segmentu tworzyw o 55% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego w efekcie wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 i zaburzenia równowagi popytowo-podażowej.

Segment Agro

Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację w II kwartale 2020 roku harmonogramów sprzedaży kontraktowej.

W przypadku melaminy z uwagi na pandemię odnotowano mniejsze zapotrzebowanie i niższy poziom cen. Przychody ze sprzedaży melaminy w II kwartale 2020 roku były o 38% niższe, niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Pod wpływem kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii choroby zakaźnej COVID-19 pozostawał również rynek produktów RedNOx®. Spadek zużycia paliw miał przełożenie na sprzedaż produktu NOXy® (główny produkt tego obszaru biznesowego). W pozostałych branżach takich jak: elektrownie, produkcja szkła, papieru czy cementu, gdzie wykorzystywane są produkty segmentu, również odnotowano zmniejszenie przychodów.

W przypadku produktów RedNOx® przychody ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku spadły o 26% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W II kwartale 2020 roku w całym Segmencie Agro nastąpił spadek przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o ok. 23%.

Wystąpiły opóźnienia w regulowaniu przez kontrahentów płatności za dostarczony towar. Skala tego zjawiska w II kwartale 2020 roku nie była znacząca.

Spółka i jej spółki zależne na bieżąco podejmują działania minimalizujące wpływ skutków pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem obrotowym oraz dostosowanie wolumenu produkcji do możliwości sprzedaży. W związku z odnotowanymi spadkami przychodów Spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmują kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 mara 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla Spółki i spółek zależnych wynosi 30 mln zł, w tym dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy” S.A. 26 mln zł.

W związku z powyższym Spółka podaje:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 653 mln zł

EBITDA: 153 mln zł

Wynik netto: 88 mln zł

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 555 mln zł

EBITDA: 154 mln zł

Wynik netto: 94 mln zł

Jednocześnie Zarząd informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensatę należną Spółce za 2019 rok oraz za I półrocze 2020 roku z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej w kwocie 56,6 mln zł. Ostateczna wysokość rekompensaty zostanie ustalona po weryfikacji wniosku przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wyniki podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 10 września 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-31Tomasz HryniewiczPrezes Zarządu
2020-07-31Jacek JaniszekWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »