Reklama

MENNICASK (MNS): Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 9

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna niniejszym informuje, iż w dniu 9 czerwca 2017 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku o godzinie 10:30 (dalej "Wniosek”) (dalej "WZA”) następującej sprawy: powołania członków Rady Nadzorczej wyłonionych w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

Reklama

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad WZA, w ten sposób, że dodaje nowy punkt, o treści wskazanej powyżej, który w porządku obrad WZA zostaje oznaczony numerem 20, natomiast obecne punkty 20, 21 oraz 22 otrzymują numery 21, 22 oraz 23.

Zarząd Spółki ogłasza, iż porządek obrad WZA z uwzględnieniem Wniosku, będzie następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

13. Podjęciu uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym dotyczących zmian Statutu w obszarze nadania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za 2016 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wyłonionych w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania skonsolidowanego raportu kwartalnego obejmującego okres od dnia 01 stycznia do dnia 30 czerwca 2017 r.

22. Udzielenie akcjonariuszom na ich żądanie informacji, dotyczących Spółki, przez Zarząd.

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane Projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »