Reklama

GROCLIN (GCN): Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmiany porządku obrad NWZ Inter Groclin Auto S.A. oraz projekt uchwały.

Raport bieżący nr 7/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku, adres: ul. Jeziorna 3, Karpicko, 64-200 Wolsztyn, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000136069 (zwanej dalej "Spółką”), informuje, że w dniu 04 kwietnia 2013 r. akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wystąpił z żądaniem umieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 25 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawy upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. W załączeniu przedstawiony został projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Reklama

W związku z powyższym w punkcie 7 porządku obrad dodaje się lit. d. w brzmieniu:

"d. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki”.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładów niepieniężnych, których wniesienie planowane jest na pokrycie akcji nowej emisji oraz opinii biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania.

6. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmiany Statutu Spółki,

b. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki,

c. zmiany Statutu Spółki,

d. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

UCHWAŁA nr 5/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Karpicku k. Wolsztyna (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami od nr 2/2013 do nr 4/2013 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-05Zbigniew DrzymałaPrezes ZarząduZbigniew Drzymała

Dowiedz się więcej na temat: Inter Groclin Auto SA | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »