TRAKCJA (TRK): Wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z projektem uchwały na wniosek Akcjonariusza - raport 21

Raport bieżący nr 21/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2020 r. od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień”, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "PZU” lub "Akcjonariuszem” (będącego akcjonariuszem posiadającym samodzielnie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki) wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 czerwca 2020 r.

Reklama

Akcjonariusz, na podstawie art. 401 §1 KSH wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie nowego punktu porządku obrad po punkcie 14, następującej sprawy

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności;

3) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań o których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja;

5) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;

6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;

7) Powzięcie uchwały w sprawie przelania kapitału z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na kapitał zapasowy;

8) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok;

9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku;

10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku;

11) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie nazwy (firmy) spółki na "Trakcja Spółka Akcyjna”;

12) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;

13) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje;

14) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń;

15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej;

16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wniosek Akcjonariusza wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2020.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-08Marcin LewandowskiPrezes Zarządu
2020-06-08Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »