Reklama

DATAWALK (DAT): Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Introduction of securities to trading on the main market of the WSE - raport 8

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd DataWalk S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) na podstawie Uchwały nr 112/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 525.000 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B,

b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

Reklama

c) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,

e) 167.000 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii F,

f) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji serii G,

g) 71.500 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji serii H,

h) 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji serii I,

i) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii J,

j) 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii L

- oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPILAB00012”;

2) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,

b) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii K

- pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPILAB00012”;

3) notować akcje DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1) i 2), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DataWalk” i oznaczeniem "DAT”.

Jedocześnie Zarząd GPW Uchwałą nr 113/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 457.548 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M DataWalk S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPILAB00046”;

2) notować prawa do akcji DataWalk S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DataWalk-PDA” i oznaczeniem "DATA”.

Podstawa prawna szczegółowa:

§17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

The Executive Board of DataWalk S.A. informs that the Executive Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. ("WSE") based on Resolution No. 112/2019 of February 25th 2019, decided:

1) to introduce the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, as of February 28th 2019, to the stock exchange trading on the main market:

a) 525.000 (five hundred and twenty five thousand) series B shares,

b) 150.000 (one hundred and fifty thousand) series C shares,

c) 70.000 (seventy thousand) series D shares,

d) 150.000 (one hundred fifty thousand) series E shares,

e) 167.000 (one hundred and sixty seven thousand) series F shares,

f) 220.000 (two hundred and twenty thousand) series G shares,

g) 71.500 (seventy one thousand five hundred) series H shares,

h) 207.000 (two hundred and seven thousand) series I shares,

i) 470.000 (four hundred and seventy thousand) series J shares,

j) 355.000 (three hundred and fifty five thousand) series L shares

- marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code "PLPILAB00012";

2) to introduce from February 28th 2019 to public trading on the main market the following ordinary bearer shares of DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each:

a) 250.000 (two hundred fifty thousand) series H shares,

b) 320.000 (three hundred and twenty thousand) series K shares

- provided that the Central Securities Depository of Poland S.A. on February 28th 2019, registers these shares and marks them with the code "PLPILAB00012";

3) to list the shares of DataWalk S.A., referred to in points 1) and 2), in the continuous trading system under the abbreviated name "DataWalk" and the code "DAT".

At the same time, the WSE Management Board Resolution No. 113/2019 of 25th February 2019 decided:

1) to introduce as of February 28th 2019 to exchange trading on the main market 457.548 (four hundred fifty seven thousand five hundred and forty eight) rights to ordinary bearer shares of the series M DataWalk S.A., with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each, marked by the Central Securities Depository of Poland S.A. with the code "PLPILAB00046";

2) to list the rights to shares of DataWalk S.A., referred to in point 1), in the continuous trading system under the abbreviated name "DataWalk-PDA" and the code "DATA".

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-25Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2019-02-25Katarzyna GraczykProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »