Reklama

ROVESE (RSE): Wprowadzenie zmian do porządku obrad i projektów uchwał na ZWZA Cersanit SA zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku

Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cersanit S.A. (Emitent, Spółka), w związku ze złożonym, na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych, pismem akcjonariuszy: AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK oraz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Wnioskujący), z dnia 21 maja 2010 roku, obejmującym wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku (ZWZA) punktu o treści: "Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami", poniżej przekazuje porządek obrad poszerzony o pkt 8.X. Wnioskujący reprezentują łącznie 23,88% w kapitale zakładowym Cersanit S.A.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje także projekty uchwał ZWZA uzupełnione o projekt uchwały nr 21 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Cersanit SA w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz uzupełniony formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Spółki.

Zmieniony porządek obrad ZWZA:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.Sporządzenie listy obecności;

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5.Przyjęcie porządku obrad;

6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. i sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009;

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2009;

8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:

I.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A. w roku 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2009;

II.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2009;

III.rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2009;

IV.udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009;

V.udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009;

VI.przeznaczenia zysku Spółki z lat ubiegłych;

VII.pokrycia straty za rok 2009;

VIII.zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Cersanit S.A.;

IX.przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A.

X.wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §38 ust 1. pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259).

Załączniki:

Plik;Opis

Projekty uchwał ZWZA Cersanit SA zwołane na dzień 15 czerwca 2010 roku.pdf;

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZA Cersanit SA (2).pdf;


Mirosław Jędrzejczyk - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Cersanit SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »