Reklama

ARRINERA (ARX): Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa Prawna: § 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy
Zarząd spółki Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 9 grudnia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, VENO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 §1 i §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2014 r. następujących spraw:

Reklama

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki zależnej

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

4. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subsrypcyjnych i akcji do obrotu na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację.

7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia akcji serii G i H do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Akcjonariusz wskazał, iż wnioskowane przez niego sprawy są istotne z punktu widzenia dokapitalizowania Emitenta, jak również dokonania zmian w strukturze tworzonej przez Akcjonariusza grupy kapitałowej, do której należy również Emitent.

Jednocześnie Akcjonariusz pragnie zaproponować związane z nimi zmiany w statucie Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki zależnej

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji

11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do obligacji zamiennych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subsrypcyjnych i akcji do obrotu na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację.

13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wprowadzenia akcji serii G i H do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy spółki i innych zmian statutu Spółki,

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał wraz z projektem uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz aktualny wzór pełnomocnictwa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-12Eryk NyckowskiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »